Uzyskaj informacje o Twoim stanie zdrowia on-line

Zarejestruj się Zaloguj się
Baza-wiedzy

Jak poprawić odporność?

Odporność organizmu to jego zdolność do obrony przed patogenami i innymi obcymi ciałami, powodującymi infekcje i zakażenia wirusowe, a odpowiedzialny za nią jest układ immunologiczny.

Zdrowy styl życia – to przecież takie ważne

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization) zdrowie rozumiane jest jako „stan braku choroby i niedołęstwa, ale też stan dobrego fizycznego, psychicznego i społecznego samopoczucia”.
  1  2  3