Uzyskaj informacje o Twoim stanie zdrowia on-line

Zarejestruj się Zaloguj się
Baza-wiedzy

Co to jest wskaźnik MEWS?

MEWS to zmodyfikowany system wczesnego ostrzegania wykorzystywany w medycynie do przewidywania wydarzeń w rodzaju zatrzymania akcji serca lub wstrzymania pracy układu oddechowego. System ten opiera się na powszechnie mierzonych parametrach, takich jak: puls, częstość oddechów, temperatura ciała, skurczowe ciśnienie krwi, a także ocena stopnia przytomności. MEWS pozwala wyłowić wśród pacjentów tych, którzy znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka, zaś niewielka liczna potrzebnych do jego obliczenia parametrów ułatwia pracę korzystającym z niego ośrodkom zdrowia.