VirtualMedLab

Uzyskaj informacje o Twoim stanie zdrowia on-line

Zarejestruj się Zaloguj się

Jak to działa?

VirtualMedLab.pl jest rozbudowaną aplikacją, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne zapewniające pełną analizę danych, na podstawie których dostarczany jest kompleksowy i relatywnie jednoznaczny wynik. Ponieważ parametry laboratoryjne podawane są najczęściej w jednostkach układu SI, aplikacja automatycznie dokonuje przeliczenia i standaryzacji wyników zgodnie z obowiązującą wartością.

Nie czekaj, już teraz sprawdź swoje wyniki…

…korzystając z zasobów systemu VirtualMedLab.pl…

System umożliwia szybką i samodzielną interpretację wyników na podstawie czynników właściwych schorzeniom i dolegliwościom przypisanym do bazy chorób i pacjentów oraz wprowadzanych do systemu danych, na które składają się:

 • wyniki aktualnych badań,
 • wyniki historyczne (historia choroby),
 • choroby przebyte,
 • choroby odnotowane w rodzinie (obciążenia genetyczne).

Ponadto, dla przeprowadzenia kompleksowej analizy wymagane jest udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące stylu życia, który aż w 55% wpływa na kondycję fizyczną i zdrowotną człowieka. Ocena stanu zdrowia i prawdopodobieństwo wystąpienia choroby będzie uwarunkowane zależnością między czynnikami a wartościami dostarczonych parametrów, a także informacją wynikającą z odpowiedzi udzielonych przez pacjenta.

Wczesna diagnoza i szybko podjęte leczenie, to większa szansa na odzyskanie zdrowia…

…dlatego warto pamiętać o profilaktyce z VirtualMedLab.pl…

Ponieważ każda informacja zostanie odpowiednio zinterpretowana przez system, wygenerowana diagnoza będzie obszernym komunikatem. Oprócz zweryfikowanej normy badania diagnostycznego, podany wynik będzie zawierał dodatkowe informacje i zalecenia istotne dla stanu zdrowia, takie jak:

 • wskazana diagnoza medyczna,
 • konieczne dodatkowe testy,wizyta u lekarza,
 • rozpoznawanie symptomów,
 • klasyfikacja stanu zdrowia,
 • kontrola dawek leków,
 • kontrola ewentualnych interakcji leków,
 • kontrola możliwych przeciwskazań,
 • planowanie terapii,
 • planowanie diety.

Ponadto, system wygeneruje dodatkowe powiadomienie w przypadku wysokiego wskaźnika MEWS (Modified Early Warning Score - Zmodyfikowany Wskaźnik Wczesnego Ostrzegania).

Nie czekaj, aż pojawią się u Ciebie objawy choroby, sprawdź swój stan zdrowia.